Tapen en Bandageren

Sportverzorging Eddy

Tapen en Bandageren

Tapen en bandageren is een hulpmiddel om de belasting en belastbaarheid onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden op elkaar aan te passen.

In de sport en soms bij korte niet-sportgerelateerde activiteiten is de belasting vaak groter dan de belastbaarheid van het weefsel. Hierdoor loopt u het risico om geblesseerd te raken.

Ieder mens is anders gebouwd en hiervoor zou dan individueel de sportbelasting of andere activiteiten moeten worden aangepast, maar dat is lang niet altijd mogelijk of wenselijk.

Met de klassieke witte sporttape kan ik lokaal de belastbaarheid van een spier of gewricht verbeteren, nadat ik met een functieonderzoek de zwakke schakel heb gelokaliseerd.

Met een extra bandage kan de belastbaarheid nog meer vergroot worden, waarbij er ook wel een aanpassing nodig is in de belasting, omdat de bandage het gevoel kan geven dat alles weer mogelijk is.

Een tape-constructie en bandage  is echter geen wondermiddel maar een hulpmiddel.


Drieberg 4 (Vathorst)

3825 BA Amersfoort

06-21 30 20 86

eddyvos@sportverzorging-eddy.nl

facebook.com/sportverzorgingEddy